Kontakt

Midtveien 21 og 23
1458 Fjellstrand
Tlf. 66 96 10 57

Daglig Leder/Eier:
Bjørg Lobben Røed
Tlf. 99 01 58 09
E-post: lo-roeed@online.no,
Aurora@steinerbarnehage.no
Våre åpningstider er: kl. 7.45–16.15