Søke Opptak

Opptak til de private barnehagene er samordnet med kommunen, det vil si at alle søknader må sendes dit.
Du finner informasjon på kommunens hjemmeside, eller ved henvendelse til:

Servicesenteret
Tangen Centrum
tlf. 66 96 43 00.

I tillegg skal barnehagen ha en søknad direkte, i form av et brev eller en e-post til lo-roeed@online.no eller Aurora@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars.